Deniz ve Liman İşletmeciliği

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Ülkemizin gelişmesine paralel olarak iç ve dış ticaretimiz, deniz ticaret filo kapasitemiz, limanlarımızdaki yük miktarları, tersanelerde inşa edilen, bakım ve onarımı yapılan gemiler ve gemilere verilen acente hizmetleri gün geçtikçe artmaktadır. Programımızın temel amacı; denizcilik sektöründe artan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Mezun olan öğrencilerimiz, denizcilik endüstrisinde, deniz işletmeleri, liman işletmeleri, liman idaresi, deniz turizmi yat limanları, balıkçı limanları, iç sulardaki limanlarımızda liman idare ve işletmeciliği, gemi bakım- onarım tesisleri, gemi acente hizmetleri, lojistik ve gümrükle ilgili birimlerde çalışabilmektedirler.

Eğitim süresi: 2 yıl 
İsteğe bağlı hazırlık: var 
Puan türü: YGS-6

Ders Programını görmek için tıklayınız.