Yerel Yönetimler

Kentlerin, ekonomik kalkınma, çevre sorunları ve kürselleşme sürecinde rekabet gücünün önemli faktörleri arasında Yerel Yönetimlerin güçlenmesi bulunmaktadır. Programımızın amacı; yerel yönetimlerde, yenilikçi, demokratik, şeffaf ve katılımcı sürecin oluşumunun sağlanmasına yönelik hizmetlerde görev alabilecek nitelikli bireyler yetiştirmektir. Programın, belediyelere kurum ziyaretleri, sempozyum etkinlikleri, kentsel atölye çalışmaları gibi faaliyetleri de eğitim kapsamında yer almaktadır.

Mezun olan öğrencilerimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Avrupa Birliği Yerel Ofisleri ve diğer kamu kurumları ile özel sektörde istihdam olanakları bulmaktadır.   

Eğitim Süresi : 2 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık : Var
Puan Türü : YGS-4